LYRIC

[ad_1]

Jabiina mataa keetiin irkatte

Moote kan jiraattu baraan ifte

Jabiinna mataa keetiin irkatte

Moote kan jiraattu baraan ifte

Kanturteef kanjirtuuf jiraattu

Waaqadha ati womtu si hin fakkaatu

Kanturteef kanjirtuuf jiraattu

Waaqadha ati womtu si hin fakkaatu

Samiin teesso ke

Lafti ijjannoo ke

Maaliin tilmama guddini kee

Goftaa uumamaa

Bulcha hunduma

Ogummaan ke eegnuun shalagama

Waaqako ati guddaadha

Waaqako ati jabaadha

Waaqako ati beeka dha

Waaqako ati guddaadha

Waaqako ati jabaadha

Waaqako ati beeka dha

Eegnummaa ke duwwwaan

ato hinbarbaadin sababa biraa

Garaa ko guutuun sin waaqefadha

Ati waaqayyoo dha

Waaqummaa ke duwwaan

ato hinbarbaadin sababa biraa

Garaa ko guutuun sin waaqefadha

Ati waaqayyoo dha

Ati waaqayyoo dha (4*)

Ati qulqulluu dha (2*)

Ati hinqabdu muuda(2*)

jalqabaa waan hundaa

Waaqayyo guddaa

Uumaaa waan hundaa

Waaqayyo guddaa

Waqayyo guddaa (4*)

waqayyoo beeka (4*)

Ati gudaadha guddaa gaara irra

Jabiina kee kan baraa bara

kopaa ke goofta kopaa kee mooti

Waaqayyo koo attam dinqiidha ati

Ati gudaadha guddaa gaara irra

Jabiina kee kan baraa bara

kopaa ke goofta kopaa kee mooti

Waaqayyo koo attam dinqiidha ati

Waaqayyo koo attam dinqiidha ati(2*)

[ad_2]

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT