LYRICVerse
Tumi wura, Daasebrɛ
Yɛdi wayeyi rebrɛ wo
Tumi wura, Twediampon
Yɛdi wo nnase rebrɛ wo

Pre-Chorus
Wo na ayeyi fata wo
Yebeyi wo dinn ayɛ
Wɔ nia wayɛ ama yɛn
Yebebo wo din aka sɛ

Chorus
Tumi wura eeh, Bɛ gye wayeyi
Tumi wura eeh, Bɛ gye wenuonyam
Tumi wura eeh, Bɛ gye waseda
Tumi wura eeh, Bɛ wo nnase (daa)

Bridge
Tumi wura ni wo
Nyansa ni nimdie
Nyinara yɛ wo di

Tags:

Spiritual (130) - Tumi (1) - Wura (1)

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT