LYRIC

[ad_1]

Så sant vi äga ett fädernesland. Vi ärvde det alla lika.
Med samma rätt och med samma band för både arma och rika.
O därför vill vi rösta fritt som förr bland sköldar och bågar.
O inte vägas i köpmäns mitt, likt penningpåsar på vågar.

Medborgarsång! En annan tid en annan gång.
Medborgarsång! Vägen till frihet är allt för lång.

Vi stred gemensamt för hem och härd då våra kuster förbrändes.
Ej herrarna ensamt grep sitt svärd när varnande vårdkasar tändes.
Ej herrarna ensamt seglade ned utan även herrarnas drängar.
Det är en skam, en fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar.

Medborgarsång! En annan tid en annan gång.
Medborgarsång! Vägen till frihet är allt för lång.

Det är en skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva.
Men kasta sten på egen port och tala ont om oss själva.
Vi tröttnat på att blöda för egen dolk. Att hjärtat från huvudet skilja.
Vi vill bli ett enda folk och vi är och blir det vi vilja.

Medborgarsång! En annan tid en annan gång.
Medborgarsång! Vägen till frihet är allt för lång.

[ad_2]

Tags:

Medborgarsång (1) - Rock (521)

SHARE

  1. Chloe

    August 6, 2021 at 2:16 pm

    In future people will be learning history from the comments.

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT