LYRIC

Let Be Me |Romanized & English Lyrics|

Mew Suppasit Jongcheveevat

[Mew]
เดินทางบนความคาดหวังที่เธอมี
Dern taang bon kwaam kâat wăng têe ter mee
I’m walking on the path of expectation you have for me

อยากดีมากพอ~ เพื่อให้เธอพูดว่ารักถึงรู้ว่ามันปลอม
Yàak dee mâak por~ pêuua hâi ter pôot wâa rák tĕung róo wâa man bplom
Want to be good enough~ so you can say love to me even though I know it’s fake

แต่ว่าฉันยอม~
Dtàe wâa chăn yom~
But I accept it~
เอาเลย… อยากให้ฉันเหมือนกับใคร ๆ , but I will be fine~
Ao loiie… yàak hâi chăn mĕuuan gàp krai krai, but I will be fine~
Go on… if you want me to be like everybody else, but I will be fine~
Just a deceitful love I have tried

แค่เกิดคำถาม~ ใน~ ใจ~
Kâe gèrt kam tăam~ nai~ jai~
Just have some questions~ in~ my heart~

If~ I were somebody else… Won’t~ you kiss me?
ถ้าฉัน~ ไม่ใช่คนที่แสนดี… คนนั้น~
Tâa chăn~ mâi châi kon têe săen dee… kon nán~
If I~ weren’t a good, nice guy… like that person~
If~ I were somebody else… เธอ~ คงผิดหวัง
If~ I were somebody else… ter~ kong pìt wăng~
If~ I were somebody else… you’d~ be disappointed~

Just let me, let me, let me… ให้ฉันเป็นฉัน~
Just let me, let me, let me… hâi chăn bpen chăn~
Just let me, let me, let me… Let me be me~

[AUTTA]
ฉันนี่มันเป็นได้แค่ฉัน ก็คงไม่ดีเท่าไร
Chăn nêe man bpen dâai kâe chăn gôr kong mâi dee tâo rai
I, who can just only be myself, probably ain’t that good
ฉันนี่มันเป็นได้แค่ฉัน คงไม่น่าสนใจ
Chăn nêe man bpen dâai kâe chăn kong mâi nâa sŏn jai
I, who can just only be myself, ain’t that interesting
ขอโทษด้วยที่ไม่ดีเหมือนใคร ๆ (หืมมม)
Kŏr tôht dûuay têe mâi dee mĕuuan krai krai (hmmm)
I’m sorry that I ain’t good like everybody else (hmmm)

ผิดหวังมากใช่ไหม Ba-Baby, don’t cry
Pìt wăng mâak châi măi Ba-Baby, don t cry
You’re disappointed, aren’t you? Ba-baby, don’t cry

ฉันนี่มันเป็นได้แค่ฉัน ก็คงจะทำอะไรดี ๆ ไม่ได้อย่างเขา
Chăn nêe man bpen dâai kâe chăn gôr kong jà // tam à-rai dee dee mâi dâai yàang kăo
I, who can just only be myself, won’t do anything good like that person

แล้ว~ ต้องยอม~ รับโชค~ ชะตา~
Láew~ dtông yom~ ráp chôhk~ chá-dtaa~
So~ I have to~ accept~ such a fate~

[Mew]
ไปจากฉัน~ อย่าเสียเวลา~
Bpai jàak chăn~ yàa sĭia way-laa~
Please leave me~ Don’t waste your time~

[AUTTA]
เพราะฉันทนต่อไปไม่ไหว
Prór chăn ton dtòr bpai mâi wăi
Because I can’t stand it anymore

[Mew]
เธอไปหาเขาจะดีกว่าไหม
Ter bpai hăa kăo jà dee gwàa măi
Isn’t it better if you go to that person instead?

[AUTTA]
แค่เกิดคำถาม~ ใน~ ใจ~
Kâe gèrt kam tăam~ nai~ jai~
Just have some questions~ in~ my heart~

[Mew]
If~ I were somebody else… Won’t~ you kiss me?
ถ้าฉัน~ ไม่ใช่คนที่แสนดี… คนนั้น~
Tâa chăn~ mâi châi kon têe săen dee… kon nán~
If I~ weren’t a good, nice guy… like that person~
If~ I were somebody else… เธอ~ คงผิดหวัง
If~ I were somebody else… ter~ kong pìt wăng~
If~ I were somebody else… you’d~ be disappointed~
Just let me, let me, let me… ให้ฉันเป็นฉัน~
Just let me, let me, let me… hâi chăn bpen chăn~
Just let me, let me, let me… Let me be me~

Romanization &Translation by Netdrifter 

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT