LYRIC

[ad_1]

Racheal – Lesa Ekachema Wandi

_INTRO_
Lesa Ekachema Wandi
Shaka kabilepe

Kumu Lefwe Alentwala
Kumenshi Ya Bumi

_CHORUS_
Lesa Aliwama
Uyu Lesa Aliwama
Ohh Lesa Aliwama

Lesa Aliwama
Uyu Lesa Aliwama
Ohh Lesa Aliwama

_VERSE_
Linto Nkenda Mu Infwa Ine
Shakatine Akantu

Pantu Imwe Mulensunga
Noku Nsansamusha

Chintamba Mwenu Ngikila
Kuchinso Chababi

Umutwe Wandi Mwansuba
Nkombo Shaisula

_CHORUS_
Lesa Aliwama
Uyu Lesa Aliwama
Ohh Lesa Aliwama

Lesa Aliwama
Uyu Lesa Aliwama
Ohh Lesa Aliwama

Aliwama, Aliwama
Aliwama
Uyu Lesa Aliwama
Ohh Lesa
Aliwama

_Exaltation_
Aliwama Yahweh Aliwama
Bless the Lord Oh my soul
And all that is within me bless His Holy Name
Bless the Lord Oh my soul
And forget not all His benefits
Hallelujah

_Bridge_
Efyo mwali Efyo mwaba
Efyo Mukaba Muyayaya
Nimwe Lesa Shakapanga
Mwe Tata

Efyo mwali Efyo mwaba
Efyo Mukaba Muyayaya
Nimwe Lesa Shakapanga
Mwe Tata

Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Umuchinshi Twami Pela Mwe Tata

Twami Pela Amalumbo
Mwe Tata Wamumulu
Ishina Lyenu Lichindikwe Ba Yahweh

Twami Pela Amalumbo
Mwe Tata Wamumulu
Ishina Lyenu Lichindikwe Ba Yahweh

Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Umuchinshi Twami Pela Mwe Tata

Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Mwaliwama Ba Yahweh
Umuchinshi Twami Pela Mwe Tata

Exaltations

[ad_2]

Tags:

Ekachema (1) - Lesa (1) - Spiritual (220) - Wandi (1)

SHARE

  1. Linda

    April 9, 2021 at 12:14 am

    Thank you.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT