LYRIC

[ad_1]

Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah nguya mpe lobiko nyonso eza ya Yesu eh Otindaki bakangola mpuda oyo omataki likolo naye okota na nkembo
Lolenge moko Tata atinda yo okangola bomoi na nga okota na nga na nkembo
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh
Lolonge moko akota na Yelusalema lokola Mokonzi Yesu
Ndenge moko mpe akota na bomoi na ngai lokola Nkolo mpe Mobikisi na ngai, Yesu Osombela nga bomoi, apesa ngai kimia na ye, bayembaka hallelujah hosanna, biso mpe toyembi hallejah hosanna na Muana na mpate Yesu
Muana na mpate oyo afandi na nkembo yamba loyembo, libonza topesi na yo Yesu y obongi na nkembo, y obongi na lokumu, bokonzi na yo ya seko na seko
Hosanna hosanna Hosanna, hosanna
Hosanna tobongiseli yo nzela na mitema na biso, hosanna eh, tambola Mokonzi eh Hosanna oyo asili kobomama abongi na nguya, na misolo, na mayele vanda na ngwede na yo seko na seko
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh
Tobonzeli, tobonzeli, tobonzeli yo bomoi na biso Tobonzeli, tobonzeli, tobonzeli yo mitema na biso
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh

[ad_2]

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT