LYRIC

[ad_1]

BONG… HUMAKBANG KAMI
BIANG… EHERSISYO KAMI
HUWAG TAPAKAN ANG MGA HALAMAN
LUMAKAD KAMI HAKBANG! (AW!)

HUWAG IWANAN ANG DIYOS
HUWAG IWANAN SI JESUS
MAGDASAL PARA MAGEHERSISYO
TAYO,SANA MAGHAKBANG NA!

EHERSISYO HUMAKBANG!
HUWAG IWANAN YUNG
BULAKLAK
EHERSISYO HUMAKBANG!
PALALANGIN SA DIYOS!
EHERSISYO HUMAKBANG!
PALALANGIN SI HESUS!
EHERSISYO HUMAKBANG!
HUWAG KANG TUMAMAD!

BONG… HUMAKBANG KAMI
BIANG… EHERSISYO KAMI
HUWAG TAPAKAN ANG MGA HALAMAN
LUMAKAD KAMI HAKBANG! (AW!)

HUWAG IWANAN ANG DIYOS
HUWAG IWANAN SI JESUS
MAGDASAL PARA MAGEHERSISYO
TAYO,SANA MAGHAKBANG NA!

EHERSISYO HUMAKBANG!
HUWAG IWANAN YUNG
BULAKLAK
EHERSISYO HUMAKBANG!
PALALANGIN SA DIYOS!
EHERSISYO HUMAKBANG!
PALALANGIN SI HESUS!
EHERSISYO HUMAKBANG!
HUWAG KANG TUMAMAD!

EHERSISYO HUMAKBANG!
HUWAG IWANAN YUNG
BULAKLAK
EHERSISYO HUMAKBANG!
PALALANGIN SA DIYOS!
EHERSISYO HUMAKBANG!
PALALANGIN SI HESUS!
EHERSISYO HUMAKBANG!
HUWAG KANG TUMAMAD!
HUWAG KANG TUMAMAD!

[ad_2]

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT