LYRIC

Drowning |Romanized & English Lyrics|

Mew Suppasit Jongcheveevat

วันหนึ่งในฤดูหนาว ฉันต้องการไออุ่นจากเธอ
Wan nèung nai réu-doo năao // chăn dtông gaan ai ùn jàak ter
One day in the winter, I need the warmth from you

วันหนึ่งในฤดูฝน ฉันต้องการให้เธออยู่ข้าง ๆ
Wan nèung nai réu-doo fŏn // chăn dtông gaan hâi ter yòo kâang kâang
One day in the rainy season, I need you here beside me

เหล่านี้ คงไม่มีแสงดาว เมื่อไม่มีเธอ ไม่มี
Lào née~ kong mâi mee săeng daao // mêuua mâi mee ter // mâi mee~
All these… there won’t be the star light when I don’t have you… not at all

วันที่ฉันเหงา ขอให้มีเธออยู่เคียงข้างกัน
Wan têe chăn ngăo // kŏr hâi mee ter yòo kiiang kâang gan
On the day that I feel lonely, please let there be you beside me

วันที่ฉันทุกข์ ฉันคิดถึงตอนที่เธอเคยยิ้มให้
Wan têe chăn túk // chăn kít tĕung dton-têe ter koiie yím hâi
On the day that I suffer, I think of when you smile at me

เหล่านี้ มันทนไม่ไหว เพิ่งเข้าใจ เมื่อไม่มีเธอ
Lào née~ man ton mâi wăi // pêrng kâo jai // mêuua mâi mee ter
All these… I can’t stand it, just realized… when I don’t have you

ให้ฉัน~ จมลงไป~
Hâi chăn~ jom long bpai~
Let me~ fall and drown~

ในน้ำ~ ที่มีเธอยังจับมือฉัน~ อยู่~ ในความฝัน~
Nai náam~ têe mee ter yang jàp meu chăn~ yòo~ nai kwaam făn~
Into the water~ that still have you holding my hand~ there~ in my dream~

รอยยิ้ม~ ของเธอ~ ช่างสวย~ งามเหลือเกิน~
Roi yím~ kŏng ter~ châang sŭuay~ ngaam lĕuua gern~
That smile~ of yours~ it’s so~ unimaginably beautiful

อยู่กับฉัน~ อย่าให้ฉันตื่น~ จะได้ไหม~
Yòo gàp chăn~ yàa hâi chăn dtèun~ jà dâai măi~
Stay with me~ Don’t let me wake up~ Ca you please~

เวลาที่เธออยู่ด้วยกัน ทำไมมันสั้นเกินไป
Way-laa têe ter yòo dûuay gan // tam-mai man sân gern bpai
The time that you stay with me, why it’s just too short
ยังมีเรื่องราวที่ให้เรา เรียนรู้อีกมากมาย
Yang mee rêuuang raao têe hâi rao // riian róo èek mâak maai
There’re still so many stories for us to learn
ต้องเจ็บ ต้องเหงา ต้องเศร้า ต้องช้ำ อย่างงี้ อีกเท่าไร
Dtông jèp dtông ngăo dtông sâo dtông chám yàang ngée // èek tâo rai
How many times do I must feel hurt, lonely, sad, painful like this?
ทรมานอีกสักกี่ครั้ง
Tor-rá-maan èek sàk gèe kráng
Just how many more times do I have to suffer?

ให้ฉัน~ จมลงไป~
Hâi chăn~ jom long bpai~
Let me~ fall and drown~

ในน้ำ~ ที่มีเธอยังจับมือฉัน~ อยู่~ ในความฝัน~
Nai náam~ têe mee ter yang jàp meu chăn~ yòo~ nai kwaam făn~
Into the water~ that still have you holding my hand~ there~ in my dream~

รอยยิ้ม~ ของเธอ~ ช่างสวย~ งามเหลือเกิน~
Roi yím~ kŏng ter~ châang sŭuay~ ngaam lĕuua gern~
That smile~ of yours~ it’s so~ unimaginably beautiful

อยู่กับฉัน~ อย่าให้ฉันตื่น~ จะได้ไหม~
Yòo gàp chăn~ yàa hâi chăn dtèun~ jà dâai măi~
Stay with me~ Don’t let me wake up~ Ca you please~

เวลาที่เธออยู่ด้วยกัน ทำไมมันสั้นเกินไป
Way-laa têe ter yòo dûuay gan // tam-mai man sân gern bpai
The time that you stay with me, why it’s just too short
ยังมีเรื่องราวที่ให้เรา เรียนรู้อีกมากมาย
Yang mee rêuuang raao têe hâi rao // riian róo èek mâak maai
There’re still so many stories for us to learn

ต้องเจ็บ ต้องเหงา ต้องเศร้า ต้องช้ำ อย่างงี้ อีกเท่าไร
Dtông jèp dtông ngăo dtông sâo dtông chám yàang ngée // èek tâo rai
How many times do I must feel hurt, lonely, sad, painful like this?
ทรมานอีกสักกี่ครั้ง
Tor-rá-maan èek sàk gèe kráng
Just how many more times do I have to suffer?

วันหนึ่งในฤดูหนาว ฉันต้องการไออุ่นจากเธอ
Wan nèung nai réu-doo năao // chăn dtông gaan ai ùn jàak ter
One day in the winter, I need the warmth from you

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT