LYRIC

[ad_1]

Bekas – Xatina min
Xatîna min digel teme u toya bi xemî
Linav dilê min tu mêvana her shevî
Min nema xew bi shev u roj hizra te dikem

Xatina min beyî te shev na bîte roj
Lidîf te hatim tu bxodê ne bêje bu
Ez nizanim buchî ez hizra te dikem

Xema nexu digel teme
Digel min be ez heme
Kese na bînim jibilî te
Beyî te ez kore me

Dilê min bêyî te bi xeme
Beyî te ez berze me
Dê bila hemî bi zanin
Ya minî u bute me

Canîya te ez birîme ji hemîya dîr kirîme
Kenîya te chend shirîne bende u êxsîr kirîm

Ez bitinê te di bînim
Pishtî te kes nîne
Tu ji her kesek pitir di zanî te ez dîn kirim
Tu nebî neshêm bijîm ji bilî te bu kê bi mînim
Beyî te min chidî nema jibilî te bu kê bi xînim
Tu nebî kes nîne ez kesê na bînim
Dil nede beyî min bichî bêyî te xemgînim

Xema nexu digel teme
Digel min be ez heme
Kese na bînim jibilî te
Beyî te ez kore me

Dilê min bêyî te bi xeme
Beyî te ez berze me
Dê bila hemî bi zanin
Ya minî u bute me

[ad_2]

  1. Candace

    June 5, 2022 at 4:58 am

    Memories of 2015 summer

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT