LYRIC

[ad_1]

LI2 PRINCE- BAD BELLE LYRIS

INTRO
eh li2 prince on this one
o lord of mercy
ehhh li2 prince on this one

bad belle people
anything i do
they go yimu
GOD my disaple
so i do all this for my people
my brother yeyiyeyeye
sister ohuohoohoho
gbadura bodiola
kolowo korise bodola
iyeyeyeye
bad belle wan make i fall
bad belle wan make i stop
yeyeye

bade belle wan make i fall
bad belle wan make i stop
yeyeye

bade belle wan make i fall oo
bad belle wan make i stop
yeyeye
CH
as i day pray
may good things come my way
korimi ko ba mi se
as i day pray
ko owo nla ko wo le
mama mi gan fe ra ile *3

VERSE 1

it been a long time
ti mo ti fi ori jagbo bo
but the pain too much
katori toro kobo
man tire
plenty things man don face
Wo man suffer
no body wey see me see my pain
now ti owo tide
they only want to steal my gain
oma se
f*ck you bros am getting to the top
so cool ti awon temi gan fi eti ara won gbo
never gonna settle for less
bills on deck
hustle for the muller maybe i go buy some benz
do this for my people
ki eyin to leti ki ema gbo
giran ni awon ti mo bato
won ki se omo pre-mature
ki emagbo
orin ta ko yi lema gbo
CH
as i day pray
may good things come my way
korimi ko ba mi se
as i day pray
ko owo nla ko wo le
mama mi gan fe ra ile *3

VERSE 2
I for fall ti pe
kakaraka ni moduro
am a beast ni nu game
eledadami duro
aale ka pata
be la se ku fi ori ti
ti o ba je ese jowo dakun fi ori ji
mo mo pe to ba ya
emafo emari
plenty matter for my mind
ti ko se fi enu so
story long
melo melo gan la fe so
am back
eyin temi wo kinlo so.

bad belle people
anything i do
they go yimu
GOD my disaple
so i do all this for my people
my brother yeyiyeyeye
sister ohuohoohoho
gbadura bodiola
kolowo korise bodola
iyeyeyeye
bad belle wan make i fall
bad belle wan make i stop
yeyeye

bade belle wan make i fall
bad belle wan make i stop
yeyeye

bade belle wan make i fall oo
bad belle wan make i stop
yeyeye
CH
as i day pray
may good things come my way
korimi ko ba mi se
as i day pray
ko owo nla ko wo le
mama mi gan fe ra ile *3

[ad_2]

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT