LYRIC

Протегнах две ръце

Протегнах две ръце да те прегърна –
защо не ги прие, защо ме върна?
Когато някой върнат от вратата
животът му обръща се,
животът му обръща се назад.

Протегнах две ръце да те прегърна,
а с тебе – земята и нощта.
Защо не ги прие, защо ме върна,
пристигнала чак от края, от края на света.
Протегнах две ръце да те прегърна,
а с тебе – земята и нощта.
Защо не ги прие, защо ме върна,
пристигнала чак от края, от края на света.

Душата ми започна да се мята,
запомнила едно на този свят –
когато някой върнат от вратата
животът му обръща се,
животът му обръща се назад.

Протегнах две ръце да те прегърна,
а с тебе – земята и нощта.
Защо не ги прие, защо ме върна,
пристигнала чак от края, от края на света. Протегнах две ръце да те прегърна,
а с тебе – земята и нощта.
Защо не ги прие, защо ме върна,
пристигнала чак от края, от края на света. Протегнах две ръце да те прегърна,
а с тебе – земята и нощта.
Защо не ги прие, защо ме върна,
пристигнала чак от края, от края на света. Протегнах две ръце да те прегърна,
а с тебе – земята и нощта.
Защо не ги прие, защо ме върна,
пристигнала чак от края, от края на света…

  1. Cierra

    September 11, 2021 at 2:59 pm

    i loved first track magical!)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT